Noutăți

Ce drepturi am, la divorț, asupra imobilului închiriat, dacă titularul contractului este celălalt soț?

Data

Potrivit legii, în cazul în care locuința este deținută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare soț are un drept locativ propriu, chiar dacă numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este încheiat înainte de căsătorie (art. 323 C.civ.)

În cazul în care soții (sau foștii soți) nu se înțeleg cu privire la preluarea contractului sau persoana care va folosi în continuare imobilul, soluția este reprezentată de formularea unei cereri de atribuire a beneficiului de închiriere.

La soluționarea acestei cereri, instanța va ține seama de următoarele criterii:

– interesul superior al minorilor;

– culpa în desfacerea căsătoriei;

– posibilitățile locative proprii ale fiecărui soț sau fost soț.

Soțul căruia i se atribuie beneficiul contractului, poate fi obligat să plătească celuilalt soț o indemnizație de instalare într-o altă locuință (cu excepția cazului în care acesta se face vinovat de desfacerea căsătoriei).

 

Autor: Avocat Paula-Alina Lupu, Baroul Iași. 

Se interzice preluarea, distribuirea integrală  sau parțială a conținutului acestui site fără indicarea autorului și a sursei, cu link activ, sub sancțiunile prevăzute de Legea 8/1996 privind drepturile de autor.

Distribuie articolul:

Facebook
LinkedIn

MAI MULTE
ARTICOLE