Programare

Onorariul pentru consultanță juridică pornește de la un tarif minim de 400 lei (50 min.) și poate varia în funcție de domeniul de drept și speța concretă.

Consultanța juridică presupune o discuție, în cadrul căreia clientul detaliază întreaga situație de fapt, precum și solicitările/pretențiile pe care le are,  în urma cărora avocatul va furniza opinia sa juridică. Avocatul va analiza situația sub toate aspectele sale, luând în considerare, implicațiile juridice, practice, financiare sau de altă natură, care sunt actuale, dar și cele previzibile, în mod rezonabil, în urma situației prezentate de client.

Consultația poate îmbrăca și forma scrisă, la cerere.

În conformitate cu art. 120 din Statutul profesiei de avocat, avocatul nu acordă consultanță juridică, decât după verificarea identității clientului.