Dreptul familiei

–  Divorț (prin acord, din culpă, pentru separație în fapt mai mare de 2 ani), obținerea unei despăgubiri ca urmare a producerii unui prejudiciu cu ocazia desfacerii căsătoriei;

–  Pensie de întreținere/prestație compensatorie în urma divorțului;

–  Rezolvarea situației juridice a minorilor (cu ocazia divorțului sau ulterior), respectiv: stabilire domiciliu minor, stabilire pensie întreținere, majorare/reducere pensie întreținere, program legături personale cu minorul (program de vizitare), etc.;

–  Moșteniri (asistență juridică în procedura succesorală notarială sau dezbaterea succesiunii pe cale judiciară, partaj succesoral, reducțiunea liberalităților excesive, anulare testament, etc);

–  Acordarea beneficiului contractului de închiriere;

–  Partaj bunuri comune (pentru motive temeinice partajul poate fi solicitat și în timpul căsătoriei);

–  Adopție, plasament;

–  Formulare cerere privind emiterea unui ordin de protecție și asistență juridică;

–  Consultanță juridică referitor la executarea silită internațională în cazul debitorului care nu achită benevol pensia de întreținere;

Contactează-mă acum!
SAU

Cum pot să vă ajut?
Trimite un mesaj sau fă-ți o programare: