Termeni și condiții

1. Termeni și condiții de utilizare a site-ului.

1.1. Prin utilizarea acestui site (avocatpaulaalinalupu.ro), ești de acord cu prezentele condiții de utilizare. Site-ul este administrat de către Cabinet de Avocat Paula-Alina Lupu, cu sediul în Mun. Iași, Str. Grigore Ureche, Nr. 1-3, Iași 700023. (Arpa Office Center, Birou 08, Demisol).

1.2. Termenii și condițiile se aplică tuturor utilizatorilor site-ului, inclusiv utilizatorilor care contribuie cu informații pe acest site. Site-ul Cabinetului de Avocat Paula-Alina Lupu poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Cabinetului. Cabinetul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținut răspunzător pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri.

1.3. Accesul și utilizarea paginii avocatpaulaalinalupu.ro sunt gratuite și au ca scop de a informa și a ajuta utilizatorii să găsească informațiile necesare în cel mai ușor si rapid mod posibil. Informațiile oferite de Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu sunt reprezentate de schimbările legislative apărute, precum și de oferirea serviciilor de consultanță juridică.

1.4. Toate informațiile conținute în acest site sunt proprietatea Cabinetului de Avocat Paula-Alina Lupu, care își rezervă dreptul de a modifica conținutul și/sau structura site-ului în orice moment și fără nicio informare prealabilă. Conținutul site-ului avocatpaulaalinalupu.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților Cabinetului de Avocat Paula-Alina Lupu.

1.5. Clarificarea unor termeni:

Beneficiar – orice persoană fizică care vizitează, respectiv solicită o consultație juridică online.
Programare – solicitarea unei consultații juridice.
Prestator – Cabinet de Avocat Paula-Alina Lupu.

2. Solicitarea unei consultanțe/programare

2.1. Beneficiarul poate solicita o consultanță juridică prin intermediul site-ului, prin completarea informațiilor necesare si a datelor de identificare.

2.2. Prin completarea informațiilor, beneficiarul consimte că poate fi contactat de Cabinet de Avocat Paula-Alina Lupu prin orice mijloc disponibil, e-mail, telefon sau fax, în orice situație în care este necesară contactarea beneficiarului, iar beneficiarul declară în mod expres că acceptă acest drept al prestatorului.

3. Publicarea de comentarii de către utilizatorii site-ului avocatpaulaalinalupu.ro

3.1. Utilizatorii site-ului avocatpaulaalinalupu.ro pot posta diferite comentarii la articolele de pe site. Utilizatorii sunt de acord să nu posteze materiale care încalcă dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, să nu fie obscene, pornografice, amenințătoare, care să instige la ură, materiale ofensive la adresa etniei sau rasei, materiale care să violeze vreo lege, materiale publicitare.

3.2. Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu care încalcă acești termeni și condiții, fără vreun avertisment în prealabil.

4. Garanții

4.1. Beneficiarul ia la cunoștință și este de acord că serviciile prestate nu sunt obligatorii pentru nicio autoritate publică sau privată, persoane sau instituții ce prestează un serviciu public ori pentru instanțele judecătorești sau pentru alte terțe părți.

4.2. Beneficiarul ia la cunoștință și acceptă că serviciile prestate nu constituie sau conțin (explicit sau implicit) o declarație, asigurare sau garanție a faptului că autoritățile publice sau private, persoane sau instituții ce prestează un serviciu public ori pentru instanțele judecătorești sau pentru alte terțe părți vor fi de acord cu cele exprimate în cadrul consultanței juridice, că vor acționa într-un anumit mod sau că vor omite să acționeze.

4.3. Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu este exonerat în totalitate de eventuale prejudicii ale beneficiarului precum primirea unor amenzi în fața autorităților publice sau private, precum și a instanțelor judecătorești, neîndeplinirea la timp a unor anumite operațiuni sau nerespectarea unor termene dorite de către beneficiar. Termenele exprimate prin intermediul site-ului sunt pur orientative, iar prestatorul este exclus de orice răspundere ar putea apărea ca urmare a nerespectării acestor termene. De asemenea, soluțiile oferite de către prestator nu echivalează cu obligația unor terțe persoane de a acționa într-un anumit mod, prestatorul fiind exonerat în mod complet de orice răspundere în acest sens.

4.4. Consultația juridică se va baza pe legile, reglementările, spețele, hotărârile și alte surse autorizate în vigoare la data la care respectiva consultație este furnizată. Serviciile oferite sunt actualizate în permanență cu sistemul legislativ. Prestatorul este exonerat de răspundere pentru orice modificare ulterioară a dispozițiilor legale, modificări care pot avea drept rezultat ineficacitatea serviciului prestat.

4.5. Beneficiarul este de acord în mod expres că prestatorul nu va avea responsabilitatea de a actualiza consultanța acordată odată ce aceasta a fost transmisă.

5. Limitarea răspunderii

5.1. Cabinetul de Avocat Paula-Alina Lupu (cu site-ul avocatpaulaalinalupu.ro) nu este răspunzător pentru daunele rezultate din greșeli, erori sau lipsa de acuratețe a materialelor publicate pe acest website. Materialele sunt pur informative.

5.2. Site-ul Cabinetului de Avocat Paula-Alina Lupu poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web care nu sunt proprietatea Cabinetului. Cabinetul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, prin urmare, nu va putea fi ținut răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor site-uri.

6. Politica de confidențialitate

6.1. Prezentul site colectează numai date sau informații personale de identificare furnizate în mod expres și voluntar de vizitatorii site-ului nostru. Aceste informații sunt procesate în concordanță cu politica de confidențialitate pe care o regăsiți pe site-ul nostru și în conformitate cu regulamentul privind protecția datelor și legislația relevată în vigoare.