Noutăți

SEMINAR INTERACTIV DE DREPTUL FAMILIEI, Sala Belvedere – Hotel Internațional, Iasi

Data

Baroul Iași organizează în colaborare cu I.N.P.P.A. – Centrul teritorial Iași în cursul zilei de joi, 27 octombrie 2022, începând cu ora 12, la Sala Belvedere – Hotel Internațional un SEMINAR INTERACTIV DE DREPTUL FAMILIEI destinat avocaților, cu participarea următorilor invitați:

· Av. Paula Alina Lupu – Baroul Iași

· Jud. Tudor Gurban – Tribunalul Iași

· Jud. Iulian Ciocoi – Judecătoria Iași


Seminarul are ca scop găsirea unor soluții la probleme juridice identificate în practică. Temele asupra cărora se va dezbate sunt:


I. PUNEREA SUB INTEDICȚIE

1.1. Punerea sub interdicție – măsură de protecție sau sancțiune?

1.2. Comparație între vechea reglementare versus noua soluție legislativă

1.3. Imposibilitatea practică a audierii bolnavului

1.4. Realizarea expertizei medico-legale a bolnavului nedeplasabil – măsuri dispuse de instanța de judecată

1.5. Criterii de numire a tutorelui


II. MOTIVE ÎNTEMEIATE PENTRU MODIFICAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI PRIVITOARE LA MINORI

2.1. Exercitarea exclusivă a autorității părintești – sancțiune împotriva părintelui sau măsură de protecție a minorului?

2.2. Neplata pensiei de întreținere – motiv pentru excluderea părintelui debitor de la exercițiul autorității părintești?

2.3. Distanța mare dintre domiciliile celor doi părinți

2.4. Absența îndelungată din viața copilului. Cum se apreciază absența justificată?

2.5. Exercitarea, în fapt, a autorității părintești de către un singur părinte

2.6. Neînțelegerile dintre părinți – motiv de modificare a exercițiului autorității părintești sau de rezolvare punctuală a diferendului de către instanța de judecată (art. 486 Cod civil)

2.7. Modificarea unilaterală a locuinței de către părintele la care locuiește minorul


III. APRECIEREA PROBELOR ÎN LITIGIILE PRIVITOARE LA MINORI

3.1. Valorificarea raportului de anchetă socială de către instanța de judecată

3.2. Chestiuni procedurale privind administrarea probei cu evaluarea psihologică

3.3. Relevanța raportului de evaluare psihologică extrajudiciar efectuat de unul dintre părinți

3.4. Ascultarea minorului – aspectele cu privire la care este interpelat minorul.


**Programul evenimentului:

**- 11.45 – 12.00 înregistrarea participanților

12.00 – 14.00 sesiune de lucru

14.00 – 14.30 pauză de cafea

14.30 – 16.00 sesiune de lucru

Această întâlnire este organizată sub formă de seminar, cu numărul de locuri limitat la 40. Ordinea de participare la seminar va fi cea a înscrierii prin plata taxei de participare.

Taxa de participare este de 120 lei și se va achita direct la casieria Baroului Iași sau prin transfer bancar în contul nr. RO72BRDE240SV08293962400 deschis la BRD cu mențiunea ”taxă eveniment 27.10.2022”.

Avocații participanți vor primi puncte de pregătire profesională în conformitate cu Regulamentul I.N.P.P.A.

Distribuie articolul:

Facebook
LinkedIn

MAI MULTE
ARTICOLE