Noutăți

Deplasarea copiilor minori in străinătate

Data

Copilul minor poate calatori in străinătate numai însoțit, cu acordul părinților sau al reprezentantului legal.

Organele politiei de frontiera permit ieșirea din Romania a unui cetățean roman minor in următoarele cazuri:

  • minorul este titularul unui document individual de călătorie (pașaport/carte de identitate) si călătorește împreună cu ambii părinți;
  • minorul este titularul unui document individual de călătorie si călătorește împreună cu unul dintre părinți, iar părintele însoțitor prezinta o declarație a celuilalt părinte din care sa rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei si durata acesteia sau, după caz, daca se face dovada decesului celuilalt părinte;
  • minorul este titularul unui document individual de călătorie si călătorește împreună cu părintele căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească sau care exercita singur autoritatea părintească in temeiul unei hotărâri judecătorești ramase definitiva pentru procesele începute după data de 15.02.2013.
  • minorul este titularul unui document individual de călătorie si călătorește cu o alta persoana majora, daca însoțitorul prezinta o declarație a ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul in baza unei hotărâri judecătorești sau care exercita singur autoritatea părintească in baza unei hotărâri judecătorești ramase definitive pentru procesele începute după data de 15.02.2013. Declarația trebuie sa conțină acordul pentru efectuarea călătoriei, statul de destinație, durata acesteia si datele de identificare ale însoțitorului.

Cazuri speciale:

In cazul minorului care se deplasează pentru studii sau concursuri oficiale, însoțitorul va prezenta documente din care sa reiasă perioada si statul sau statele in care se vor desfășura aceste studii sau concursuri, chiar daca exista acordul doar unui singur părinte.

Declarațiile trebuie redactate in doua exemplare si trebuie sa fie autentificate in tara de notarul public, iar in străinătate, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori, daca au fost date in fata autorităților străine, sa îndeplinească condițiile de supralegalizare prevăzute de lege sau sa aibă aplicata apostila conform Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizarii actelor oficiale străine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961.

In situația in care polițiștii de frontiera constata ca nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea 248/2005 pentru ca minorul sa iasă din Romania, vor întrerupe călătoria acestuia.
Daca minorul nu este însoțit de cel puțin unul dintre părinți si nu sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, se informează acestuia, punându-le in vedere sa îl preia de îndată ce este posibil.
In cazul in care nu este posibila informarea părinților, polițiștii de frontiera anunță Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, care inițiază procedura aplicabila minorilor neînsoțiți, potrivit legii.

Legea 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor romani in străinătate

Distribuie articolul:

Facebook
LinkedIn

MAI MULTE
ARTICOLE