Noutăți

Daune morale pentru postarea unor mesaje jignitoare pe Facebook

Data

În cauză, pârâtul, nașul de cununie al reclamantei, a postat un mesaj pe Facebook în care afirma că aceasta este o femeie de moravuri ușoare. Reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 30.000 lei, cu titlu de daune morale și obligarea acestuia la publicarea hotărârii într-un ziar național. Arată reclamanta că fapta pârâtului este cu atât mai gravă cu cât acesta a fost nașul său de cununie și că i-a fost afectat renumele profesional, reclamanta exercitând profesia de contabil, ce implică un contact permanent cu publicul.

În apărare, pârâtul arată că postarea sa de pe Facebook a fost vizualizată de o singură persoană, respectiv fostul soț al reclamantei (acesta fiind și cel care a încunoștințat-o pe reclamantă) și că reclamanta nu a dovedit faptul că mai multe persoane ar fi aflat despre mesajul postat. Totodată, solicită și el obligarea reclamantei la plata daunelor morale în cuantum de 50.000 lei, întrucât aceasta i-ar fi adresat injurii și amenințări.
Instanța a admis acțiunea, obligând pârâtul la plata daunelor morale în cuantum de 30.000 lei și cheltuieli de judecată în cuantum de 3000 lei. Respinge capătul de cerere privind publicarea hotărârii într-un ziar național. Cu privire la cererea reconvențională a pârâtului de obligare a reclamantei la plata daunelor morale în cuantum de 50.000 lei, instanța o respinge ca neîntemeiată.

….instanța reține că este de notorietate faptul că postările scrie pe pagina personală de Facebook pot fi văzute cel puțin de către „prietenii” celui care face postarea, dacă nu de toată lumea care are un cont de Facebook. Or, pârâtul, după cum rezultă din fotografia de la fila 10 are un număr de 140 de prieteni pe Facebook care puteau oricând să vadă postarea sa, înainte de a fi ștearsă. Ca atare, susținerea sa potrivit căreia doar soțul reclamantei a văzut postarea este nu doar nedovedită dar și puțin plauzibilă.

În speță, instanța reține că pârâtul a adus atingere onoarei și reputației reclamantei prin postarea făcută pe pagina sa de Facebook.
Ca atare, având în vedere faptul că s-a adus atingere unui drept fundamental al reclamantei (dreptul la demnitate și onoare), că aceasta a fost deosebit de afectată de fapta pârâtului, după cum rezultă din declarațiile martorelor …. și văzând totodată că reclamanta este de profesie contabil, astfel încât imaginea și felul în care este percepută în societate poate să-i influențeze profesia și cariera, instanța apreciază că suma de 30.000 lei reprezintă o satisfacție echitabilă pentru prejudiciul suferit. In ce privește solicitarea reclamantei de a obliga pârâtul la publicarea hotărârii într-un ziar largă răspândire, instanța consideră că acest lucru nu se imune în speță întrucât pârâtul nu a săvârșit fapta prin intermediul presei, astfel că nu se poate susține că prin publicarea hotărârii s-ar realiza o reparație nepatrimonială a prejudiciului cauzat reclamantei, cu atât mai mult cu cât cele publicate de către pârât pe pagina sa de Facebook nu reprezintă un subiect de interes național care să intereseze publicul larg.”

speța preluata de pe: rolii.ro/hotarari/
foto: https://news.bitcoin.com/bitcoin-and-encryption-are-protected-by/

Distribuie articolul:

Facebook
LinkedIn

MAI MULTE
ARTICOLE